Strategie en Communicatie

DSP Advies draagt bij aan het beantwoorden van soms fundamentele vragen over het bestaansrecht/missie en visie van organisaties en de manier waarop zij in een complexere samenleving het beste kunnen functioneren. Dit in het licht van veranderend maatschappelijk denken over globalisering en de mondiale vrije economie, over verantwoordelijkheden en werkwijzen van organisaties en de mensen daarin.


De mensen die het netwerk van DSP Advies vormen hebben hun vinger aan de pols van die veranderende samenleving waardoor zij weten wat er speelt en beschikken over/gebruiken kwantitatieve en kwalitatieve technieken waardoor zij dit kunnen/om deze inzichten te vertalen in oplossingen voor de opdrachtgever.