Vier Technologieën

Expertise nieuwe technologieën

Er zijn nieuwe technologieën die grote invloed zullen hebben op het functioneren van bedrijven en onze samenleving als geheel. Om adequaat op ontwikkelingen in te spelen en cliënten te kunnen adviseren, heeft DSP Advies specifieke expertise op het gebied van:

  • nanotechnologie
  • kunstmatige intelligentie
  • robotica
  • 3D-printing

Dagelijks wordt op Twitter een rubriek gepubliceerd met minimaal drie berichten (Nederlands én Engels) over nieuwe wetenschappelijke vindingen, onderzoekresultaten en toepassingen. Zie: https://twitter.com/NanoSchaft. Bestemd voor geïnteresseerde leken.

Het kernteam van DSP Advies beschouwt de nieuwe technologieën vanuit economische, sociaal-maatschappelijke, filosofische en ethische invalshoeken.