Voorbeelden

In 50 jaar is brede én diepe kennis opgebouwd van uiteenlopende bedrijfstakken, maatschappelijke instellingen en (semi)overheden. Zie hier een overzicht van huidige en vroegere opdrachtgevers.

Enkele voorbeelden van vraagstukken waarbij DSP Advies klanten heeft geholpen:

 • Programma’s voor innovatief gebruik informatie- en communicatietechnologie in verschillende bedrijfstakken.
 • Acceptatie noodzaak versterking auteursrechtelijke positie musici.
 • Introductie nieuwe producten en dienstverleningsconcepten in B2B en B2C omgevingen.
 • Interim-management van organisaties in technologie, media, entertainment en horeca
 • In kaart brengen stakeholders, inventariseren informatiebehoeften, opzetten communicatiestrategie en –planning, (begeleiden) uitvoering communicatieprojecten.
 • Strategie nieuw milieu- en duurzaamheidsbeleid, communicatieplanning en begeleiden (interne) uitvoering communicatieprojecten.
 • Strategie verbetering doelmatigheid functioneren bedrijven en instellingen, ontwikkeling implementatiebeleid, communicatie naar personeel en stakeholders.
 • Ontwikkelen beleidsplan opzet hogere beroepsopleiding in Aziatisch land, begeleiden realisatie.
 • Ontwikkelen strategie en beleidsplan privatisering Russisch industrieel conglomeraat, begeleiding communicatieprocessen.
 • Strategische heroriëntatie diverse instellingen in kunst, cultuur en erfgoed, inclusief focus op samenwerkingsverbanden en genereren eigen inkomsten
 • Conceptontwikkeling hergebruik industrieel en cultureel erfgoed
 • Marktanalyse, strategieontwikkeling en business planning voor internationale sportorganisaties
 • Marktanalyse Europa, Afrika en Azië voor diverse media- en technologiebedrijven
 • Risicoanalyse nieuwe markten wereldwijd voor FMCG-bedrijf
 • Businessplannen voor nieuwe en bestaande ondernemingen in entertainment, media, transport en horeca
 • Maatschappelijke discussie en acceptatie nieuwe technologieën.
 • Monitoring, meting en evaluatie effectiviteit communicatiebeleid bedrijven en overheidsinstellingen, ontwikkelen aangepast beleid, begeleiden implementatie.