Werkwijze

Hoewel DSP geen vaste werkwijze kent, is er in de samenwerking met opdrachtgevers een aantal vaste ijkpunten:

 • Afstemming visie
 • Formulering doelstellingen (kwantitatief en kwalitatief)
 • Plan van aanpak, met daarin:
  • overlegstructuur en – frequentie
  • inbreng opdrachtgever (expertise, mensen, faciliteiten)
  • taken
  • bevoegdheden
  • verantwoordelijkheden
  • afspraken rapportages
 • Budget/betalingsafspraken